28 خرداد 1398
صبح سه شنبه راند مدیریتی با حضور مدیر امور بیمارستان و دانشکده پرستاری از دندانپزشکی آغاز شد . اين جلسه حدود یک ساعت و نیم به طول انجامید که در اين نشست به مشکلات پرسنل و بیماران در این درمانگاه پرداخته شد. آقای سخندان ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و تلاش همه دندانپزشکان و بهداشت کاران این درمانگاه که حدود ۱۲۰۰ بیمار را در هفته خدمات می دهند ، بر اساس شعار خود اولویت احترام به مراجعه کنندگان تاكيد كردند که هیچ یک از بیماران عزیز بانکی با نارضایتی از این درمانگاه و بیمارستان باز نگردند .

                                                                                                                                                                                                                                                        روابط عمومی بیمارستان بانک ملی ایران
    Template Design:Dima Group