17 خرداد 1399

جلسه ریاست دانشکده با دانشجویان ورودی بهمن 97  در روز شنبه 97/2/6  در دانشکده پرستاری برگزار گردید . در این جلسه ریاست دانشکده  به مشکلات دانشجویان رسیدگی  و آنها را برطرف نمودند . در پایان جلسه از دانشجویان پذیرایی به عمل آمد .
Template Design:Dima Group