02 مرداد 1400جزئیات زلزله تهران:

بزرگی زلزله  : 5.1

محل وقوع: مرز استانهای مازندران و تهران - حوالی دماوند

تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: 1399/02/19 00:48:21

عمق زمین‌لرزه: 7 کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:
6 کیلومتری دماوند (تهران)
13 کیلومتری رودهن (تهران)
16 کیلومتری بومهن (تهران)

نزدیکترین مراکز استان:
58 کیلومتری تهران
96 کیلومتری كرجTemplate Design:Dima Group