28 تیر 1398

{slider وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي}


بسمه تعالی

اساسنامه شوراي سياستگذاري تحقيقات دانشجويي علوم پزشكي كشور

(بازنگری شده در هفتم تیرماه 1391)

 

ماده 1- تعريف :

شوراي سياستگذاري تحقيقات دانشجويي شورايي است مشورتي و نظارتي كه معاونت تحقيقات و فن­آوري را در كمك به توسعه فرهنگ تحقيق و فن­آوري بين دانشجويان و ارتقاي كمي و كيفي فعاليت­هاي كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه­هاي علوم پزشكي كشور ياري مي­دهد.

 

ماده 2- ماموريت :

كمك به سياستگذاري به منظور ارتقا و توسعه پژوهشي و فن­آوري دانشجويان علوم پزشكي كشور در تمامي عرصه­ها و با بهره­گيري از تمامي ظرفيت­ها و تجربه­هاي داخلي و خارجي

 

ماده 3- اهداف و شرح وظايف :

 • كمك به سياستگذاري و جهت­دهي تحقيقات دانشجويي علوم پزشكي كشور
 • كمك به جهت­دهي پايان­نامه­هاي دانشجويي علوم پزشكي كشور
 • ارايه مشاوره به معاونت تحقيقات و فن­آوري در زمينه توسعه تحقيقات دانشجويي
 • بررسي و اظهار نظر پيرامون پيشنهادات و پروژه­هاي ملي مرتبط با توسعه تحقيقات دانشجويي
 • شناسايي و معرفي ظرفيت­هاي موجود در داخل و خارج كشور براي توسعه تحقيقات دانشجويي
 • كمك به تبيين و تعريف جايگاهي نظام­مند، پويا و كارآمد براي كميته­هاي تحقيقات دانشجويي در نظام سلامت
 • كمك به ارزشيابي و پايش فعاليت­هاي كميته­هاي تحقيقات دانشجويي و معرفي كميته برتر به جشنواره رازي
 • برنامه­ريزي و نظارت بر همايش و نشست هاي کمیته­های تحقيقات دانشجويي
 • كمك به ايجاد بستري انگيزشي براي جذب حداكثري دانشجويان به كميته­هاي تحقيقات و توسعه فرهنگ و محيطي مشوق براي تحقيقات دانشجويي
 • برنامه­ریزی و نظارت بر فعالیت شبکه­های همکار

  

 ماده 4- مشخصات و انتخاب اعضا:

الف- مشخصات اعضا:

 • معاون تحقيقات و فن­آوري وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي (رئيس)
 • دبیر کمیته کشوری تحقيقات دانشجويي (دبير)
 • سه نفر (از هر تيپ دانشگاهي یک نفر) از سرپرستان كميته­هاي تحقيقات دانشجويي که دارای شرایط ذیل باشند:
 1. به طور منظم در نشستهای کشوری دبیران و سرپرستان شرکت کرده باشند(بیش از یک جلسه از غیبت نداشته باشند).
 2. حداقل دو سال سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی بوده باشند.

تبصره1: 6 نفر سرپرست در مرحله اول انتخاب می­شوند که سه نفر آن­ها به عنوان عضو اصلی شورای سیاستگذاری و سه نفر به عنوان عضو علی­ البدل می باشند.

 • سه نفر (از هر تيپ دانشگاهي یک نفر) از دبیران كميته­هاي تحقيقات دانشجويي که دارای شرایط ذیل باشند:
 1. حداقل دو سال عضو فعال كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه خود باشند.
 2. حداقل یک سال تا اتمام دوران دانشجويي باقي مانده باشد.
 3. حداقل 6 ماه از اتمام دوران دبیری او باقی مانده باشد.
 • سه نفر از پيشكسوتان كميته­هاي تحقيقات دانشجويي(دبیر یا سرپرست) به پيشنهاد کمیته کشوری تحقيقات دانشجويی

ب- انتخاب اعضا و صدور احکام:

 • سرپرستان و دبیران هر تیپ مجاز هستند به سرپرستان و دبیران همان تیپ رای بدهند. دبیر فقط مجاز است به دبیر رای دهد و سرپرست نیز می تواند فقط به سرپرست رای دهد.
 • از هر دانشگاه فقط یک نفر سرپرست یا دبیر می تواند عضو شورای سیاستگذاری باشد.
 • حکم عضویت دانشجویان در شورای سیاستگذاری یک ساله است. دانشجو می­بایست حتماً دبیر دانشگاه باشد. اگر شرایط عضویت از بین برود از علی­البدل استفاده می­شود. در صورتی که شرایط علی­البدل نیز فراهم نباشد انتخابات صورت می­گیرد.
 • حکم عضویت سرپرست در شورای سیاستگذاری دو ساله است. سرپرست در این مدت بایستی سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی باشد. اگر شرایط عضویت از بین برود، فرد علی­البدل جایگزین می­شود. در صورتی که شرایط علی­البدل نیز فراهم نباشد انتخابات صورت می­گیرد.
 • حکم عضویت پیشکسوتان در شورای سیاستگذاری دو ساله است.
 • احكام اعضا توسط معاون تحقيقات و فن­آوري وزارت بهداشت صادر خواهد شد.
 • ارائه نامه موافقت از معاونت تحقیقات و فن­آوری دانشگاه مذکور جهت صدور احکام دبیران و سرپرستان الزامی است.
 • تاریخ صدور احکام مردادماه می­باشد.

تبصره2: در هر زمانی که مشخص شود منتخبین شرایط ذکر شده را ندارند حکم آنها لغو می­شود.

 

اين دستورالعمل در 4 ماده و 2 تبصره در تاريخ 7/4/91 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد مورد تصويب اعضای شورای سیاستگذاری کمیته های تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی کشور قرار گرفت.

 

 

{slider وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي}

بسمه تعالي

آيين نامه كميته هاي تحقيقات دانشجويي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور

مقدمه

به منظور ارتقای سطح دانش، ایجاد و تقویت روحیه پژوهش، حمایت از فعالیت های جمعی پژوهشی دانشجویان، راهنمایي و توانمندسازی دانشجویان در جهت کارایی و بالندگی علمی پژوهشی، کمیته تحقیقات  دانشجویی دانشگاه زیر نظر  کمیته کشوری  تحقیقات دانشجویی طبق مفاد این اساسنامه تشکیل می شود.

بخش اول: كليات و اهداف

ماده 1.تعريف:

كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كه از اين پس كميته ناميده مي شود، تحت حمایت و نظارت معاونت پژوهشي دانشگاه و بر اساس قوانين و رسالت هاي دانشگاه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي فعاليت مي كند.

ماده 2. اهداف:

 1. ايجاد بستر مناسب براي شکوفایی، رشد و اعتلاي علمي و پژوهشي دانشجويان و تربيت پژوهشگران و مديران آينده كشور
 2. نهادینه ساختن فعالیت های پژوهشی در بین دانشجویان
 3. توانمند سازی دانشجویان در زمینه پژوهش از طريق شيوه هاي مختلف آموزش نظری و عملی
 4. ترويج و ارتقاي مهارت و فرهنگ پژوهش در دانشجويان دانشگاه

5.ايجاد زمينه مناسب به منظور حمايت هاي مادي و معنوي دانشگاه از فعاليت هاي علمي دانشجويان

 1. بهبود رابطه علمي پژوهشی اساتيد و دانشجويان

 

  

بخش دوم : ارکان و تشکیلات

فصل يك:

ماده 3. اركان :

اركان كميته شامل سرپرست، دبير، شوراي مركزي، شوراي پژوهشي و مجمع عمومي مي باشد.

تبصره: کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه می تواند حسب نیاز و شرایط جهت هر یک از دانشکده های علوم پزشکی خود یک کمیته تحقیقاتی دایر نماید .

 فصل دوم:

سرپرست

ماده 4 . تعريف:

يكي از اعضاي هيات علمي دانشگاه بوده كه با دانشجويان تناسب سني و فكري داشته، با پژوهش دانشجويي آشنا بوده و وقت كافي به اين امر اختصاص دهد.

ماده 5. انتخاب:

سرپرست با حكم معاون پژوهشي دانشگاه از ميان دو نفر كه توسط شوراي مركزي پيشنهاد گرديده است براي مدت دو سال منصوب مي شود.

تبصره: انتخاب مجدد سرپرست بنابر پيشنهاد مجدد شوراي مركزي بلامانع است.

ماده 6. وظايف:

 1. صدورحكم انتصاب دبير بنا به پيشنهاد شوراي مركزي
 2. نظارت بر حسن اجراي امور و هدايت علمي و عملي كميته و واحد هاي تابعه
 3. ايجاد ارتباط با اساتيد و مسئولين دانشگاه در جهت اهداف كميته

 

4 . نظارت بر حسن اجراي مصوبات شوراي پژوهشي دانشگاه و كميته

 1. پيگيري امور مربوط به ارتباط كميته با نهادهاي داخل و خارج دانشگاه

6.گزارش عملكرد كميته به معاون پژوهشي دانشگاه

 1. تعامل و همکاری با کمیته های عضو شبکه همکار
 2. انتصاب و صدور حکم مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده
 3. عضویت در شورای پژوهشی دانشگاه

فصل سوم

دبیر

ماده 7- تعريف:

دبير با حكم سرپرست از ميان دو نفر از اعضاي كميته، كه داراي سوابق پژوهشي بوده و توسط شوراي مركزي پيشنهاد مي گردد، براي مدت یک سال منصوب شده و زير نظر سرپرست انجام وظيفه مي نمايد.

تبصره : انتخاب مجدد دبير بلامانع است.

ماده 8- وظايف دبیر:

 1. انجام امور اداري و اجرايي داخلي كميته
 2. اجراي مصوبات شوراي مركزي
 3. انتصاب مسئولين واحد هاي كميته

 تبصره : تعداد و نوع واحد هاي كميته ها با توجه به شرايط هر دانشگاه از سوي شوراي مركزي تعيين خواهد شد.

 1. هماهنگي بين واحد هاي كميته و نظارت بر فعاليت هاي واحد هاي فوق
 2. ارائه برنامه يكساله كميته بر اساس سياست هاي شوراي مركزي
 3. ارائه گزارش عملكرد 6 ماهه فعاليت هاي كميته به سرپرست و شوراي مركزي

 

فصل چهارم:

شوراي مركزي

ماده 9- تعريف:

شورایي منتخب از اعضاي كميته است كه مرجع سياستگذاري و تصميم گيري كميته در چهارچوب سياست هاي وزارت متبوع و دانشگاه مي باشد.

ماده 10- انتخاب شورای مرکزی :

اعضاي شوراي مركزي دانشگاه توسط مجمع عمومي به مدت يك سال انتخاب مي شوند كه  می بایست عضو فعال کمیته تحقیقات دانشجويي بوده و داراي حسن سابقه آموزشی و اخلاقی باشند.

تبصره 1- تعداد اعضاي شوراي مركزي با توجه به تعداد دانشكده ها و دانشجويان هر دانشگاه با نظر سرپرست به نحوي تعيين شود كه حداقل يك نفر از هر دانشكده عضو آن و حداكثر تعداد اعضاي شورا 15 نفر باشد. دبیران کمیته هر دانشکده عضو شورای مرکزی می باشند.

تبصره2- رياست جلسات شوراي مركزي به عهده سرپرست است و حضور سرپرست در جلسات شوراي مركزي ضروري است.

تبصره 3- جلسات شوراي مركزي با حضور نصف به علاوه يك اعضا رسميت مي یابد و راي گيري موارد و پيشنهادات مخفيانه است.

ماده 11- وظايف شورای مرکزی:

 1. تصميم گيري در باره مسائل مربوط به كميته و نيز موارد پيش بيني نشده در اساسنامه
 2. سياستگذاري ساليانه كميته در چهارچوب سياست هاي وزارت متبوع و دانشگاه
 3. پيشنهاد انتخاب و تغيير دبير به سرپرست کمیته
 4. پيشنهاد انتخاب و تغييرسرپرست به معاونت پژوهشي
 5. تعيين و نوع واحد هاي زيرمجموعه كميته بر اساس شرايط دانشگاه

 

 1. برگزاري جلسات ساليانه مجمع عمومي و در صورت ضرورت به پيشنهاد شوراي مركزي در هر موقع

فصل پنجم:

شوراي پژوهشي

ماده 12- تعريف:

شوراي پژوهشي كميته، شورايي است تحت نظارت شوراي پژوهشي دانشگاه كه در محدوده اختيارات تفويض شده از طرف شوراي پژوهشي دانشگاه، امور مربوط به بررسي، تصويب و پايش طرح هاي تحقيقات دانشجويي را به عهده دارد.

تبصره : شورا بر حسب ضرورت و نياز با هماهنگي لازم می بایست از خدمات كميته اخلاق در پژوهش دانشگاه براي بررسي اخلاقي برخي از طرح ها، بهره مند شود.

ماده 13-تركيب شورای پژوهشی :

شامل سرپرست، دبير،سه نفر از دانشجويان به انتخاب شوراي مركزي، چهار نفر از اعضاي هيئت علمي  به پیشنهاد سرپرست و انتخاب معاون پژوهشی  که ترجیحا از مسئولین کمیته های تحقيقات دانشجویی دانشکده ها باشد.

تبصره 1 -  احكام اعضاي شورا توسط معاون پژوهشي دانشگاه صادر مي شود.

تبصره2- جلسات شورا با نصف به علاوه يك اعضا رسميت مي یابد.

 تبصره 3- رياست شورا به عهده سرپرست كميته دانشگاه و دبيري آن به عهده دبير كميته است.

  فصل ششم:

مجمع عمومي

ماده 14- تعريف:

مجمع عمومی متشكل از تمام دانشجويان دانشگاه كه حداقل سه ماه از عضويت آنها در كميته تحقیقات دانشجویی گذشته باشد.

 

 

تبصره 1: كميته ي سه نفره متشكل از سرپرست، نماينده معاون پژوهشي و نماينده شوراي مركزي مسئوليت برگزاري مجمع عمومي را براي انتخابات شوراي مركزي جديد به عهده دارند.

تبصره2: جلسات مجمع عمومي به صورت ساليانه و به رياست سرپرست تشكيل مي گردد.

ماده 15- وظايف مجمع عمومی :

 1. انتخاب شوراي مركزي
 2. استماع گزارش عملكرد يك سال گذشته كه توسط دبير ارائه مي گردد.

فصل هفتم :

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده

ماده 16: کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده به عنوان یکی از واحدهای تابعه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه بوده و تحت نظارت و حمایت آن فعالیت می نماید و دارای یک مسئول، دبیر و هسته مرکزی می باشد.

تبصره1: دانشكده يك مجموعه آموزشي زير نظر دانشگاه مي باشد.

تبصره 2: کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بر حسب رشته های تحصیلی و شرایط می تواند دارای انجمن های پژوهشی باشد.

ماده 17: مسئول كميته تحقيقات دانشجويي دانشکده با حكم سرپرست كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه  از ميان دو نفر از اعضاي هيئت علمي دانشكده كه توسط هسته مركزي پيشنهاد شده ، انتصاب ميگردد. وظايف مسئول، مشابه بندهاي يك تا شش ماده 6 بوده كه محدوده فعاليت آن دانشكده مربوطه خواهد بود.

ماده 18:دبير كميته تحقيقات دانشجويي دانشکده با حكم مسئول كميته تحقيقات دانشجويي دانشكده  از ميان دو نفر از اعضاي كميته دانشكده كه توسط هسته مركزي پيشنهاد شده ، انتخاب ميگردد. وظايف دبير، مشابه بندهاي يك تا پنج ماده 8 بوده كه حيطه فعاليت آن  محدود به دانشكده مربوطه بوده و بند 6 ماده مذكور به صورت ارائه گزارش عملكرد 6 ماهه فعاليت هاي كميته به مسئول و هسته مركزي خواهد بود.

ماده 19 : هسته مركزي توسط مجمع عمومي انتخاب مي شوند و وظايف هسته مركزي ، مشابه بندهاي يك تا پنج ماده 11بوده كه حيطه فعاليت آن  محدود به دانشكده مربوطه خواهد بود .

 

بخش سوم : پشتيبان

ماده 20: حمايت و پشتيباني كميته و جلب حمايت هاي ساير نهادها و سازمان هاي داخل و خارج دانشگاه به عهده معاونت پژوهشي دانشگاه است.

 

اين اساسنامه در 3 بخش و 7  فصل و 20 ماده و 15 تبصره در تاريخ 17/4/89 مورد  تصويب شوراي سياستگذاري تحقيقات دانشجويي كشور قرار گرفت.

 

 

{/sliders وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي}

 

بسمه تعالي 

آئين نامه اجرايي شبكه همكار منطقه اي كميته هاي تحقيقات دانشجويي

 (بازنگری تابستان 1393)

  ماده 1: تعريف

  شبكه همكار منطقه اي كميته هاي تحقيقات دانشجويي مجموعه اي است متشكل از چند كميته تحقيقات دانشجويي كه در راستاي اجراي سياست هاي ابلاغي معاونت تحقيقات و فن آوري  و بر اساس مشتركات جغرافيايي و پژوهشي و در راستای ارتقا و ترويج فرهنگ پژوهش هاي چند مركزي در بين دانشجويان، تبادل تجربيات پژوهشي و تقويت محيط انگيزشي كميته هاي تحقيقات دانشجويي عضو شبكه تشكيل و فعاليت مي نمايد .

تبصره 1: كميته هاي تحقيقات دانشجويي سراسر كشور در شبكه های منطقه اي به شرح زير تقسيم   مي شوند:

شبکه همکار

تیپ 1

تیپ 2

تیپ 3

تهران

10

تهران، شهيد بهشتي

شاهد، بقيه ا...،بهزيستي،تربيت مدرس، ايران

البرز، ارتش، آزاد تهران

مركز

9

اصفهان،كرمان

اراك، كاشان، يزد، رفسنجان

شهركرد، قم، آزاد یزد

شمال

5

-

بابل، مازندران، گلستان، سمنان

شاهرود

جنوب

6

شيراز

بندرعباس

جهرم، فسا، بوشهر، ياسوج

جنوب غرب

5

اهواز

لرستان، كرمانشاه

دزفول، ايلام

شمال غرب

8

تبريز

همدان، اروميه،گيلان، قزوين، زنجان، اردبيل

کردستان

شرق

9

مشهد

بيرجند، زاهدان

گناباد، سبزوار، بجنورد، نیشابور، تربت حیدریه، زابل

تبصره 2: در هر شبکه همکار برای بهره مندی از امکانات علمی پژوهشی ترجیحاً می بایست یک دانشگاه تیپ 1 (مادر) وجود داشته باشد.   

 

ماده 2: ساختار شبكه هاي همكار

ترکیب اعضای شورای مرکزی شبکه همکار به شرح ذیل است:

 • دبیران کمیته های تحقیقات دانشجویی عضو هر شبکه
 • سرپرستان کمیته های تحقیقات دانشجویی عضو هر شبکه
 • دو نفر از پیشکسوتان دانشجویی دبیر در کمیته های تحقیقات دانشجویی هر شبکه
 • عضو یا اعضای شورای سیاستگذاری وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی عضو هر شبکه به عنوان عضو افتخاری

 

 

ماده 3: وظايف شبكه هاي همكار

شورای مرکزی در هر شبکه همکار منطقه ای، وظيفه سياستگذاري در خصوص فعاليتهاي علمي آموزشي و پژوهشي شبكه را به عهده خواهد داشت. چگونگی بهره مندی حداکثری از امکانات هر یک از دانشگاه ها در راستای تقویت عملکرد درون شبکه ای، تورهای تحقیقاتی مشترک، کارگاه های آموزشی و پژوهشی، نشست های علمی، انجام طرح های تحقیقاتی مشترک و ... از موضوعات قابل بحث در جلسات این شورا خواهد بود.

در هر سال حداقل چهار جلسه شورای مرکزی (هر فصل یک جلسه) و ترجیحا در نشست دبیران و سرپرستان تشکیل شود.

بازدید از دانشگاه های عضو شبکه همکار و ارزیابی چک لیست کیفی فعالیت های کمیته های تحقیقات دانشجویی بر عهده شبکه همکار هر شبکه و با مدیریت فوکال پوینت آن می باشد. این بازدیدها با هماهنگی کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی صورت می پذیرد  و حتی المقدور در هر سال حداقل یک بازدید از تمامی کمیته های تحقیقات دانشجوئی عضو شبکه همکار انجام شود.

تبصره1) رسمیت در جلسات شورای مرکزی با نصف + یک نفر از اعضا و مدیریت جلسات بر عهده فوکال پوینت شبکه خواهد بود.

ماده 4:  فوکال پوینت هر شبکه

فوکال پوینت در هرشبکه عبارت است از دانشگاهی که مسئولیت هماهنگی و پیگیری فعالیت های مربوط به شبکه را بر عهده خواهد داشت.

تبصره 1) نحوه انتخاب: دانشگاه فوکال پوینت در هر شبکه بر اساس انتخابات برگزار شده و با رای اکثریت آرا به مدت یک سال انتخاب می شود. این انتخابات در جلسه شورای مرکزی شبکه همکار منطقه ای و در حاشیه نشست دبیران و سرپرستان در کنگره پژوهشی سراسری سالیانه انتخاب خواهد شد.

تبصره 2) وظایف فوکال پوینت شبکه همکار منطقه ای :

 • مدیریت برگزاری جلسات شورای مرکزی شبکه همکار
 • ارائه گزارش عملکرد سه ماهه به دبیرخانه کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی
 • تشکیل دبيرخانه شبكه همکار

 

 

دبیرخانه هر شبکه که تحت نظر فوکال پوینت هر شبکه می باشد وظيفه پيگيري اجراي مصوبات شوراي مرکزی شبکه همکار، هماهنگي برگزاري جلسات شورا، اطلاع رساني و ارتباطات درون شبكه و بين شبكه اي و همچنين ارتباط با دبیرخانه کمیته کشوری تحقيقات دانشجويي را به عهده دارد. وظایف این دبیرخانه در هر دوره به عهده کمیته تحقیقات دانشجویی فوکال پوینت است.

ماده 4) کمیته کشوری متعهد است از فعالیت های شبکه های همکار درچهارچوب شرح وظائف آنها حمایت مالی و معنوی به عمل آورد.

اين آئين نامه در 4 ماده و 5 تبصره در جلسه دبیران و سرپرستان کمیته های تحقیقات دانشجوئی کشور در تاريخ 13/6/93 به تاييد شوراي سياستگذاري تحقيقات دانشجويي رسيد و جهت اجرا به كميته هاي تحقيقات دانشجويي ابلاغ گرديد.


{slider وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي}

       دستورالعمل تورهاي تحقيقاتي كميته هاي تحقيقات دانشجويي

دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور

  مقدمه:

به منظور تقويت روحيه نشاط و همكاري هاي علمي در بين دانشجويان پژوهشگر و ايجاد ارتقاء روحيه تحقيق وخودباوري و آشنا نمودن دانشجويان با متخصصان و صاحب نظران در رشته هاي گوناگون علوم پزشكي تورهاي تحقيقاتي با شرايط مندرج در اين دستورالعمل قابل برگزاري مي باشد.

ماده 1: تعریف تورهاي تحقيقاتي:

 سفر گروهي از دانشجويان پژوهشگر عضو كميته تحقيقات دانشجويي است كه با رعايت مفاد اين دستورالعمل و به منظور بازديد كوتاه مدت از مراكز علمي و پژوهشي مرتبط با علوم پزشكي برگزار      مي شود.

اهداف:

 ماده 2: تورهاي تحقيقاتي با اهداف زير برگزار مي گردد:

  - ايجاد انگيزه و تقويت هر چه بيشتر روحيه پژوهش در دانشجويان

  - تقويت ارتباطات علمي بين شبكه هاي تحقيقاتي همكار

  - تقويت ارتباطات كميته هاي تحقيقات دانشجويي با مراکز تحقیقاتی و علمی

  - آشنايي اعضا با نياز هاي علمي روز كشور و همسو كردن پژوهش هاي دانشجويي با نيازهاي بومي كشور

  - آشنايي با متخصصين و پژوهشگران رشته هاي مختلف علوم پزشكي

  - آشنايي با توانمندي هاي علمي مراكز مورد بازديد

  - افزایش توان علمی و عملی دانشجویان

  ماده 3 : برگزار كننده تور علمي:  شبكه همكار یا كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه  

  ماده 4 : سرپرست تور:  سرپرست كميته تحقيقات دانشجويي یا یکی از اعضای هيات علمي با تجربه و علاقمند است كه با معرفي واحد برگزاركننده اقدام به برپايي تور تحقیقاتی مي نمايد.

 

وظايف برگزاركننده و سرپرست تور:

ماده 5: برگزار كننده تور بايد براي اخذ مجوز درخواست کتبی حاوی اطلاعات زیر را به مرجع مرتبط (ماده 9) ارائه نماید.

اهداف، مقصد، مدت زمان رفت و برگشت، مسير حركت، نوع وسيله نقليه، محل اقامت، زمان اقامت، نام سرپرست، برنامه روزانه، تعداد شركت كنندگان (حداقل 10 نفر) و اعتبارات مورد نياز .

تبصره: این درخواست در مورد تورهای شبکه باید حداقل دو هفته قبل به مرجع مربوطه ارائه گردد . 

ماده۶: در مواردي كه اين دستورالعمل در مورد آن اظهار نظري نكرده است ملاك، مقررات برگزاري اردوهای دانشجويي مصوب شوراي انقلاب فرهنگي مي باشد .

دانشجويان شركت كننده در تور، فرم تعهد پيوست را امضا و تحويل سرپرست تور نمايند .

ماده 7 : در زمان برگزاري تور علمي، شركت كنندگان نمي توانند بدون اجازه سرپرست، تور را ترك نمايند و سرپرست نيز موظف است برابر برنامه ارائه شده تور را به انجام برساند و تنها در صورتي كه حوادث غير مترقبه واقع شود، سرپرست مي تواند در برنامه تغييراتي را اعمال نمايد.

ماده 8: برگزار كننده بايد حداكثر 10 روز پس از پايان تور، گزارش جامع و مكتوب تور را به مرجع صدور مجوز ارائه نمایند و رونوشت آن را به كميته كشوري تحقيقات دانشجويي ارائه دهند.

مجوز برگزاري تورها:

ماده 9: مرجع صدور مجوز برگزاري تورهاي تحقيقاتي سطح شبكه پس از طي مراحل اداري و تاييد  معاون پژوهشي دانشگاه مبدا  و مقصد شورای راهبردی شبکه همکار مي باشد .

 در مورد تورهای بین شبکه پس از طی مراحل اداری و تایید معاون پژوهشی دو دانشگاه و روسای شورای راهبردی مبدا و مقصد، کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی می باشد.

ماده 10 : مرجع صدور مجوز برگزاري تورهاي تحقيقاتي خارج از كشور، شوراي سياستگذاري كميته هاي تحقيقات دانشجويي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي مي باشد.

تبصره: مرجع صدور مجوز تورهای تحقیقاتی داخل دانشگاه معاون پژوهشی دانشگاه می باشد .

 

 

شرايط شركت كنندگان:

ماده 11: شركت كنندگان در تورهاي تحقيقاتي، حداقل داراي يكي از شرايط ذيل باشند (با تاييد سرپرست كميته تحقيقات دانشجويي).

 1. اعضاي فعال كميته هاي تحقيقات دانشجويي
 2. اعضاي كميته هاي تحقيقات دانشجويي كه فعاليت پژوهشي در موضوع مورد بازديد را داشته باشد .
 3. اعضاي كميته هاي تحقيقات دانشجويي كه همكار طرح پژوهشي مي باشند.
 4. اعضاي كميته هاي تحقيقات دانشجويي كه در حال تصويب پروپوزال در حوزه موضوعات مورد بازديد مي باشند.
 5. اعضاي كميته هاي تحقيقات دانشجويي كه در طي سال در برگزاري همايش هاي پژوهش كشوري يا در سطح شبكه و در دانشگاه خدمات ارزشمندي داشته باشند.

 مراحل تصويب:

ماده 12 : مراحل تصويب يك تور تحقيقاتي در سطح شبكه

 1. دريافت پيشنهاد هاي تمامي دانشگاه هاي عضو شبكه با تاييد معاون پژوهشي دانشگاه و بررسي و اولويت بندي تورها در جلسه شوراي راهبردي
 2. اعلام سهميه دانشجويي به هر دانشگاه عضو شبكه بر اساس تعداد اعضاي كميته تحقيقات دانشجويي هر دانشگاه

نكات مربوط به ايمني سفر:

 ماده 13: برگزار كننده تور تحقیقاتی موظف به رعايت نكات مربوط به ايمني سفر مطابق با دستورالعمل اردوهای دانشجويي مصوب شورای انقلاب فرهنگی می باشد.

  تبصره: لازم است معاون پژوهشي دانشگاه مجري رعايت موارد فوق را به اطلاع برگزار كننده تور برساند.

ماده 14: زمان برگزاري تور نبايد در نظم آموزش دانشگاه اخلال ايجاد نمايد.

ماده 15: اعتبارات مورد نياز جهت برگزاري تورهاي تحقیقاتی در شبكه ها از محل اعتبارات حمايت از كميته هاي تحقيقات دانشجويي و شبكه هاي همكار وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و اعتبارات دانشگاه ها خواهد بود.

 

 

هزینه ها به عنوان تنخواه از محل اعتبارات حمايتي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و اعتبارات دانشگاه ها به  سرپرست تور پرداخت شود.

جدول امتياز دهي تورهاي تحقيقات دانشجويي

نوع تور تحقیقاتی

امتیاز مراکز تحقیقاتی

امتیاز دانشگاه مبدا

امتیاز دانشگاه هماهنگ کننده تور(مقصد)

بین شبکه ای

25

15

6

شبکه ای

15

10

4

استانی

10

5

2

مدارک جهت اخذ امتیاز تورها :

 1. نام و نام خانوادگی شرکت کنندگان، آدرس دانشگاه، شماره تماس
 2. نامه تصویب برگزاری تور ها
 3. گزارش کامل تور

بازنگری اين دستورالعمل در تاریخ 5/7/91 در  15 ماده و  3 تبصره در جلسه شوراي سياستگذاري كميته كشوري تحقيقات دانشجويي به اتفاق آرا و با ذکر صلوات تصويب گرديد.         

  فرم درخواست برگزاري تورهاي تحقيقاتي 

كميته تحقيقاتي پژوهشي


عنوان برنامه : برگزاري تور تحقيقاتي

 

واحد حمايت كننده : كميته كشوري تحقيقات دانشجويي

1-     شبكه همكار برگزار كننده :

 

9- تاييديه معاونت پژوهشي دانشگاه مبداء :

2-     دانشگاه برگزار كننده :

 

10- موافقت رياست مراكز تحقيقاتي :

 

3-     بازديد از مراكز تحقيقاتي :

 

 11- نوع وسيله اياب و ذهاب :

هواپيما:                قطار :    ا       اتوبوس :

 

4-     سهميه هر دانشگاه :

12- هدف از برگزاري تور تحقيقاتي :

 

5-     تعداد دانشجويان شركت كننده :

6-       جنس : 

       مرد :                           زن :

7-     تاريخ پيشنهادي برگزاري تور :

8-     نام سرپرست اعزامي تور :

13-  شماره تلفن جهت تماس :

 

-  امضاء معاونت پژوهشي دانشگاه :

- مهر معاونت  پژوهشي :

- امضاء سرپرست كميته تحقيقات دانشجويي :

 

- امضاء رئيس شوراي راهبردي شبكه همكار:

 

                                                                                      لطفا" در اين قسمت چيزي ننويسيد

 كميته تحقيقات دانشجويي برگزار كننده دانشگاه علوم پزشكي: 

                 تاريخ شروع تور :                                              تاريخ خاتمه تور :                                                                                

                                          امتياز اختصاص داده شده :  

 

 Template Design:Dima Group