برگزاري كارگاه

08 خرداد 1397 نویسنده :  

كارگاه مهارتهاي ارتباطي با مددجو و خانواده   

در دانشكده پرستاري بانك ملي برگزار شد

 

 

بسمه تعالي

برگزاري كارگاه مهارتهاي ارتباطي با مددجو و خانواده

كارگاه مهارتهاي ارتباطي با مددجو و خانواده با حضور استاد گرامي سركار خانم طبايي در دانشكده پرستاري بانك ملي ايران به مدت 4 ساعت در تاريخ هاي 97/3/1 و 97/3/8 برگزار گرديده

است.

هدف از برگزاري اين كارگاه (كه گذراندن آن از الزامات ترم اول دانشجويان مي باشد)؛ كمك به يك ارتباط صحيح و درماني بين پرستار، بيمار و خانواده بوده است.

 

 

اهم سرفصل هاي كارگاه :

 • تعريف ارتباط
 • اجزاي فرآيند ارتباط
 • سطوح ارتباط
 • اشكال ارتباط
 • عوامل مؤثر در ارتباط
 • موانع ارتباط
 • ثبت ارتباط
 • برقراري ارتباط با بيماران با نيازهاي ويژه
 • ارتباط پرستار با ساير تيم بهداشتي و خانواده مددجو
 • ارتباط كلامي معيوب
 • برقراري ارتباط موثر در يك ارتباط درماني

شايان ذكر است به دانشجوياني كه در اين كارگاه حضور داشته اند گواهي شركت در كارگاه ارائه خواهد شد.

دانشكده پرستاري بانك ملي ايران

181 بازدیدها
برچسب :
كاربر1

تماس با ما

 

 • آدرس: خيابان فردوسي جنوبي ادارات مركزي بانك ملي دانشكده پرستاري بانك ملي
 • شماره تماس:02161423660
 •  ايميل:info@bminuco.com
 • دورنگار:61423653

انتقادات و پيشنهادات

بالا