مراسم معارفه

27 خرداد 1397 نویسنده :  

 

 

 

 

  مراسم معارفه جناب آقاي خانه عنقا با حكم معاونت اداري مالي، سركار خانم رضايي با حكم معاونت اموزشي دانشكده پرستاري، جناب آقاي قلي پور با حكم معاونت پژوهشي دانشكده پرستاري و جناب آقاي خليلي با حكم مسئول حراست بيمارستان توسط مدير امور بيمارستان و دانشكده پرستاري جناب آقاي سخندان و با حضور رياست محترم اداره كل حراست جناب آقاي معقول و رياست محترم دانشكده پرستاري سركار خانم دكتر ديباجي و جمعي از معاونين و كارشناسان و روساي دواير و همكاران برگزار گرديد.

 

  • زمان رخدادها: 5:00pm 6:00pm
  • دانشگاه: بيمارستان

    بانک ملی ایران

160 بازدیدها
كاربر1

تماس با ما

 

  • آدرس: خيابان فردوسي جنوبي ادارات مركزي بانك ملي دانشكده پرستاري بانك ملي
  • شماره تماس:02161423660
  •  ايميل:info@bminuco.com
  • دورنگار:61423653

انتقادات و پيشنهادات

بالا