كارگاه مهارتهاي ارتباطي با مددجو

كارگاه مهارتهاي ارتباطي با مددجو و خانواده در تاريخ 97/3/8 ساعت 8 تا 10 در كلاس ماگنوليا برگزار مي گردد. حضور تمامي دانشجويان در كارگاه فوق الزامي مي باشد.

 

تماس با ما

 

  • آدرس: خيابان فردوسي جنوبي ادارات مركزي بانك ملي دانشكده پرستاري بانك ملي
  • شماره تماس:02161423660
  •  ايميل:info@bminuco.com
  • دورنگار:61423653

انتقادات و پيشنهادات

بالا