درس تشریح و آناتومی

دانشجويان گرامی کلاس درس تشریح و آناتومی در تاریخ شنبه_ 1397/03/12 برگزار نمی شود.

 

تماس با ما

 

  • آدرس: خيابان فردوسي جنوبي ادارات مركزي بانك ملي دانشكده پرستاري بانك ملي
  • شماره تماس:02161423660
  •  ايميل:info@bminuco.com
  • دورنگار:61423653

انتقادات و پيشنهادات

بالا